آقای دکتر سعید رجبی

دکترای تخصصی روانشناسی

رزرو آنلاین 021-88216100 دانلود رزومه
آقای دکتر سعید رجبی

حوزه فعالیت:

 • متخصص در رفتار درمانی شناختی
 • درمانگر اختلالات فردی ( اضطراب و افسردگی)
 • مشکلات دوران نوجوانی
 • خانواده و روابط والدین و فرزندان
 • شکستهای عاطفی
 • مشاوره پیش از ازدواج

سوابق علمی وتجربی:

 • چاپ مقالات علمی – پژوهشی، ISC و ISI
 • شرکت در کنفرانس ها و همایش های ملی و بین المللی و چاپ مقالات و سخنرانی
 • دانشجوی استعداد درخشان در دوران دانشجویی
 • عضو بنیاد ملی نخبگان
 • فعالیت در مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان روانشناس از سال 1394 تا هم اکنون
 • فعالیت در مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی از سال 1396 تا هم اکنون
 • سابقه فعالیت در مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه خوارزمی
 • مدرس کارگاه­های آموزشی مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
 • مدرس کارگاه­های آموزشی مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 • مدرس کارگاه­های آموزشی مرکز مشاوره توحید

عناوین و موضوعات مقالات:

عنوان مقالهمحل درج و انتشارسال انتشارتعداد صفحات
مجله
نقش مذهب در کاهش وسواسمطالعات اسلام و روانشناسی139049-27
مقایسه هیجان­خواهی و نگرش مذهبی در مردان مطلقه و متأهلدانش انتظامی خراسان جنوبی139042-26
مقایسه هوش هیجانی و کیفیت زندگی در افراد معتاد و غیر معتادمجله اعتیاد پژوهی تهران139038-21
تعیین اثربخشی آموزش کنترل تکانه بر خودکارآمدی و ابعاد آن در دانش­آموزان دارای نشانه­های ADHDمجله روانشناسی مدرسه139173-56
نقش عزت نفس و اضطراب امتحان در پیش بینی رضایت از زندگی دانش آموزان پسر دارای اختلال ریاضیمجله ناتوانی های یادگیری139162-46
مقایسه سازگاری اجتماعی، هیجانی، تحصیلی و یادگیری خود تنظیمی در دانش­آموزان با و بدون ناتوانی یادگیریمجله ناتوانی های یادگیری139162-43
مقایسه کمال گرایی و تعلل ورزی در مادران دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیریمجله ناتوانی های یادگیری139077-60
بررسی ارتباط تنظيم هيجان و عواطف مثبت و منفي با عملکرد و فرسودگي تحصيلي در دانشجويانفصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی دانشکده روانشاسی و علوم تربیتی دانشگاه علامهپذیرشپذیرش
مقایسه احساس تنهایی، سلامت روانی و خودکارآمدی در سالمندانمجله یافته های نو در روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز139181-73
نقش امید در تعامل با جنسیت در خودکارآمدی ورزشکارانمجله مطالعات روانشناسی ورزش139212-1
نقش هوش هیجانی و هوش معنوی در پیش بینی بخشودگی دانشجویاندانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی139380-73
ارتباط حرمت خود و خودکارآمدی با اضطراب ریاضی دانش­آموزانمجله روانشناسی مدرسه1392
تعیین اثربخشی ­رفتار درمانی شناختی متمرکز بر تروما بر کاهش نشانه­های اختلال استرس پس از سانحه نوجوانانفصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهیپذیرش
مقایسه اثربخشی ­رفتار درمانی شناختی متمرکز بر تروما و روایت درمانی مواجه­ای بر کاهش مشکلات رفتاری- هیجانی دانش­آموزان دارای نشانه­های استرس پس از سانحهمجله روانشناسی مدرسهپذیرش
The resilience, positive / negative affect and mental vulnerability in the fertile and infertile menArchives of Psychiatry and Psychotherapy201351-59
The  Role  of  Self-regulation   and   Afective   Control   in   Predicting Interpersonal Reactivity of Drug AddictsIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences20139-15
Evaluation of students’ Mental Health and relation to resilience and copping stylesJournal physical education of Students2012127-129
Comoarative investigation of quality of  life of athlete and non-athlete older adultsInternational journal of High Risk Behaviors & Addiction201328-33
Early maladaptive schemas as predictor

of adolescents runaway

International Journal of School Health2013Acceptance
The Effectiveness of life skills training on the achievement motivation and Life Satisfaction of studentsJournal of Educational and Management Studies2013Acceptance
Efficacy of Mindfulness-based Therapy Efficacy in Reducing Physical Symptoms and Increasing Specific Quality of Life in Patients with Functional DyspepsiaInternational Journal of Psychology and Behavioral Research. Special issue Vol 1(3)2014715-721
Prediction of Life Satisfaction based on Spiritual Intelligence and Optimism in Diabetic PatientsInternational Journal of Psychology and Behavioral Research. Special issue Vol 1(3)2014
عنوان پروژهتاريخ شروعتاريخ پايانمحل انجام پروژههدف اجراي پروژهنام همکاران

در صورتيکه پروژه مشترک باشد

نقش عواطف مثبت و منفی و تنظیم هیجان در پیش بینی فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجویان13901391دانشگاه محقق اردبیلیارتقای پیشرفت تحصیلی دانشجویاندکتر نیلوفر میکائیلی- سعید رجبی- دکتر مسلم عباسی

 

آثار علمی منتشر شده یا مقالات ارایه شده در کنفرانسها:

 

نام و مشخصات کامل اثر ، تاليف ، ترجمه يا مقالهتاريخ انتشار يا ارائهنام ناشر و محل انتشارعنوان و محل کنفرانس
هوش هیجانی، رشد و اندازه گیری آن1390نشر محقق اردبیلی، اردبیلتألیف کتاب
سازه­های نوین در روانشناسی شخصیت1393تألیف کتاب
تأثیر افزایش ساعات ورزش بر سلامت روان دانش­آموزان1390سمینار بین المللی سلامت مدرسه- شیراز
بررسی ارتباط سرسختی و امید با خودکارآمدی دانشجویان ورزشکار1390همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
اختلالات شخصیت در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری1391ششمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان- دانشگاه گیلان
مقایسه بهزیستی روانشناختی در دانشجویان ممتاز، مشروط و غیر مشروط1391اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه- دانشگاه الزهراء
مقایسه کیفیت زندگی و سبک دلبستگی در دانش­آموزان لکنتی و غیرلکنتی1391یازدهمین همایش کشوری گفتار درمانی ایران- دانشگاه اصفهان
مقایسه ابعاد خودکارآمدی در دانش آموزان دارای اختلال نقص توجه- بیش فعالی و عادی1390همایش منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

 

 

0 نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه کامنت ها

پاسخگوی شما 9 صبح الی 9 شب

phone تماس با ما formنوبت دهی سریع