اقای اسماعیل شیری
آقای دکتر اسماعیل شیری

سوابق آموزشی، پژوهشی و درمانی دکتری تخصصی روانشناسی بالینی فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی حوزه فعالیت: متخصص روان درمانی تحلیلی براساس رویکرد روابط ابژه درمانگر اختلالات فردی مشکلات دوران […]

آقای دکتر سعید رجبی

حوزه فعالیت: متخصص در رفتار درمانی شناختی درمانگر اختلالات فردی ( اضطراب و افسردگی) مشکلات دوران نوجوانی خانواده و روابط والدین و فرزندان شکستهای عاطفی مشاوره پیش از ازدواج سوابق […]

خانم ندا تهرانی

مشخصات فردی: نام: ندا        نام خانوادگی: تهرانی        نام پدر: علی اصغر        متولد: 9/شهریور/1357           محل تولد: تهران مدارک […]

اقای میوه نژاد
آقای علی میوه نژاد

خدمات روان درمانی فردی درمان اختلالات افسردگی مشاوره ترک اعتیاد مشاوره نوجوان گروه درمانی برای بیماران افسرده و مبتلا به اعتیاد اجرا و تفسیر آزمون های فرافکن شخصیت: – T.A.T […]

کلینیک روانشناسی
خانم دکتر آزیتا امین الرعایا

حوزه فعالیت: فعالیت در حیطه کودکان استثنائی به ویژه اختلالات رفتاری و اختلالات یادگیری فعالیت در حیطه کودکان و نوجوانان عادی سوابق تحصیلی: دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی […]

مشاوره ازدواج
آقای دکتر نبی الله دریجانی

تخصص : روانپزشک دکترا پزشکی عمومی دارای بورد تخصصی روانپزشکی عضو کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی کل استان تهران حوزه فعالیت: فردی ارتباطی خانواده درمانی سوابق فعالیت: عضو کمیسیون تشخیص روانپزشکی […]

آقای دکتر علیرضا نوروزی

حوزه فعالیت: درمانگر مشکلات فردی و بین فردی(اضطراب و…) با استفاده از رویکرد شناختی-رفتاری گفتار درمانی خانواده درمانی زوج درمانی سوابق تحصیلی: کارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه ابهر کارشناسی ارشد دانشگاه […]

عذرا عظیمی
خانم عذرا عظیمی

حوزه فعالیت: مشاوره فردی ( اضطراب،افسردگی،…) مشاوره پیش از ازدواج روانشناسی زنان با رویکرد تحلیلی و عمقی(بحران های میانسالی، روابط عاطفی،فرزند پروری) طرحواره درمانی مشاوره فردی با رویکرد اگزیستانسیالیسم سوابق […]

خانم نینا صادقی

حوزه فعالیت : درمان و مشاوره در بحران های فردی ( افسردگی ، وسواس و اضطراب و … ) ارتباطات ، روابط و شکست های عاطفی مشاوره پیش از ازدواج […]

خانم نرگس جلالی فراهانی

حوزه فعالیت : مشاوره خانواده مشاوره پیش از ازدواج مشاوره فردی مشاوره مدرسه (اختلالات یادگیری و آزمونها و بازی درمانی) سوابق تحصیلی: کارشناسی رشته روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد کارشناس ارشد […]