آقای سید محمد امین جزایری

مدیر اجرایی کلینیک روان آرام کودک و بزرگسال

رزرو آنلاین 88216100 - 021 دانلود رزومه
آقای سید محمد امین جزایری

عضویت انجمن ها :

  • عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد IAUYREC
  • عضو انجمن روانشناسان ایران IPA
  • عضو انجمن دانشجویان بین المللی ISIC

سوابق تحصیلی:

  • دانش آموخته برتر کارشناسی روانشناسی دانشگاه آزاد با معدل 19.02
  • دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ورودی ۱۳۹۷

سوابق کاری:

  • مشاوره راه اندازی کسب و کار روانشناسی
  • مدیر اجرایی کلینیک روانشناسی اشتیاق سال ۱۳۹۶
  • مدیراجرایی کلینیک روانشناسی روان آرام کودک و بزرگسال ۱۳۹۷ تا کنون
تماس با ما نوبت دهی سریع