ونوس وطن خواه

روانپزشک

رزرو آنلاین 88216100 - 021 دانلود رزومه
ونوس وطن خواه

حیطه تخصصی فعالیت :

بورد تخصصی اعصاب و روان

بیمارستان روانپزشکی رازی (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران)

شماره نظام پزشکی 147149

فعالیت ها:

  • عضو هیئت تحریریه انجمن روانپزشکان ایران
  • سابقه عضویت در کمیته دستیاری انجمن روانپزشکان ایران
  • برگزیده روانپزشکان جوان (جایزه استاد داویدیان) درهمایش سالانه انجمن روانپزشکان ایران

دوره های آموزشی:

1-رواندرمانی تحلیلی زیر نظر جناب آقای دکتر بابک روشنایی مقدم (1396-1397)
2-سوپرویژن رواندرمانی شناختی رفتاری زیر نظر سرکار خانم دکتر فرشته موتابی و خانم دکتر ندا علی بیگی
3-زوج درمانی و خانواده درمانی زیر نظر جناب آقای دکتر سامرند سلیمی
4 -اختلالات خواب و پلی سومنوگرافی زیر نظر دکتر حبیب الله خزایی

پروژه های تحقیقاتی:

Comparison Vitamin D Serum Levels in Allergic Rhinitis Patients with Normal Population

Determination of Changes in Blood Biomarker Levels in Antipsychotic Polypharmacy and Aripiprazole Monotherapy in Patients with Long-Term Schizophrenia.

 Comparison effectiveness of Antipsychotic polypharmacy versus Aripiprazole monotherapy in chronic schizophrenic patients and relation with cognition, Gene expression, Blood biomarkers, fMRI and SPECT.

ترجمه کتاب:

 

Publishing persian translation of chapter 28 of the book synapsis of psychiatry 2015 with Rahpouyan Sharif publication.

Publishing persian translation of chapter 34 of the book comprehensive of psychiatry 2017 with Rahpouyan Sharif publication

سخنرانی ها:

سخنرانی در سمپوزیوم اختالل قماربازی در 11 امین کنگره دانش اعتیاد

سخنرانی در سمپوزیوم نقدی بر کوریکولوم دستیاری در همایش ساالنه انجمن روانپزشکان ایران(1397)

عضو کمیته داوری مقاالت در دهمین کنگره ساالنه دانش اعتیاد

مقالات:

 My manuscript accepted in “Iranian Rehabilitation Journal: “Determination of Changes in Blood Biomarker Levels in Antipsychotic Polypharmacy and Aripiprazole Monotherapy in Patients with Long-Term Schizophrenia”

My manuscript accepted in “Iranian Rehabilitation Journal: “Investigation of DRD2 and HTR2A mRNA Expression Changes in two Therapeutic States: Antipsychotic Polypharmacy and Aripiprazole Monotherapy in the Peripheral
Blood of Schizophrenia Patients”

Vatankhah V, Khazraei H, Iranpoor H, Lotfizadeh M. Impact of high body mass index on allergic rhinitis patients. Revue Francaise d’Allergologie. 2017 Sep 1;57(5):370-4.

Vatankhah V, Lotfizadeh M, Iranpoor H, Jafari F, Khazraei H. Comparison vitamin D serum levels in allergic rhinitis patients with normal population. Revue Francaise d’Allergologie. 2016 Dec 1;56(7-8):539-43.

Iranpoor H, Omidinia E, Vatankhah V, Gharanjik V, Shahbazi M. Expression of recombinant human insulin-like growth factor type 1 (rhIGF-1) in Escherichia coli. Avicenna journal of medical biotechnology. 2015 Jul;7(3):101.

Iranpoor, H., Vatankhah, V., Lotfizadeh, M. Optimization and Construction of Human Insulin-like Growth Factor 1 Gene related to human health. International Journal of Epidemiologic Research, 2015; 2(3): 140-145.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس با ما نوبت دهی سریع