به راحتی وقت مشاوره بگیرید همه ما در مراحل و زمان هایی از زندگی نیاز به صحبت کردن و مشاوره گرفتن از فردی داریم که بتواند ما را درک کند.
سوالات مشاوره قبل از ازدواج

سوالات مشاوره قبل از ازدواج

علت پرسش سوالات مشاوره قبل از ازدواج

دختران و پسرانی که به سبب آشنایی و شناخت بیشتر به نزد مشاور می روند نیز برای دریافتن اطلاعات بیشتر در خصوص میزان تفاهم با یکدیگر  توسط مشاور روانشناس با سوالات مشاوره قبل از ازدواج رو به رو می شوند که یکی از روش های مشاوره مشاوران در مطب می باشد.زیرا این سوالات به سبب آشنایی بیشتر زوجین و تکمیل اعتماد به یکدیگر می باشند. سوالات مشاوره قبل از ازدواج بسیار است.

سوالات مشاوره قبل از ازدواج

علل اهمیت سوالات مشاوره قبل از ازدواج

زوجین پیش از رسمی شدن پیوندشان به دنبال فهمیدن برخی موارد در رابطه شان هستند که به همان سبب حاضرند دیر ازدواج کرده اما با انسان درستی ازدواج کنند.

زوجین می خواهند با فردی ازدواج کنند که مطمئن باشند شریک عاطفی و جنسی مناسبی برایشان باشد.

زوجین می خواهند با فردی ازدواج کنند که بدانند با وی بیش از تضادها؛تفاهم های بسیاری دارند.

 زوجین می خواهند با فردی ازدواج کنند که طرز فکر و دیدگاه مشترکی با یکدیگر داشته باشند.

زوجین می خواهند با فردی ازدواج کنند که از لحاظ فرهنگی و موقعیت اجتماعی و..در یک راستا باشند.

✅ زوجین می خواهند با فردی ازدواج کند که از سلامت روانش مطمئن بوده و شخص دچار اختلالی روانی نباشد.

زوجین می خواهند با فردی ازدواج کنند که شخص در هر شرایطی به آنها احترام گذاشته و توهین نکند.

و..

همه اینها و حتی مواردی بیش از این خواسته ذهن هر دختر و پسری قبل از ازدواج است اما نمی دانند چگونه به شیوه ای درست می توانند به پاسخ این سوالات دست یابند به همین سبب در جلسات مشاوره،مشاور متخصص نیز با ارائه پرسش ها و سوالات مشاوره قبل از ازدواج به این پاسخ ها دست یافته و میزان تفاهم و یکی بودن زوجین با یکدیگر را می سنجد. پرسیدن سوالات مشاوره ازدواج  مهم است تا بتوانید از ازدواج خود اطمینان حاصل کنید.

بنابراین درمی یابیم مشاوره قبل از ازدواج و نیز سوالات مشاوره قبل از ازدواج بسیار در ایفای یک ازدواج موفق و اصولی تاثیرگذار هستند. بهتر است زوجینی که هنوز به مرحله نهایی رسمی شدن نرسیده اند،مراجعه به مشاور روانشناس برای پاسخ به سوالات مشاوره قبل از ازدواج اصولی و مطمئن را از یاد نبرند تا با دریافت نتایج حاصل از آن تصمیم مناسبی را بگیرند.

سوالات مشاوره قبل از ازدواج

نکاتی مهم در راستای پیشبرد بهترِ سوالات مشاوره قبل از ازدواج

در برخی مواقع زوجینی که به مشاوره قبل از ازدواج مراجعه کرده اند و با سوالات مشاوره قبل از ازدواج رو به رو می شوند خواه ناخواه دچار استرس شده و فکر می کنند در حال بازجویی هستند و اگر پاسخ هایی که مشاور روانشناس طلب می کند را بیان نکنند دیگر حق ازدواج با شخص مورد علاقه خود را ندارند.!

در حالیکه سوالات مشاوره ازدواج تنها به سبب درک سازگاری بیشتر هر یک از زوجین با هم منظور می گردد تا زوجین دریابند از چه میزان تفاهمی در رابطه شان برخوردار هستند.

برخی زوجین نیز فکر می کنند نتیجه نهایی پس از ارائه پاسخ به سوالات مشاوره قبل از ازدواج،تعیین کننده ادامه یا قطع رابطه آن ها می باشد..!در حالی که اگر مواردی که سبب اختلال بین زوجین می شود.

مثلا عدم داشتن اهداف مشترک زوجین با یکدیگر برای پیشرفت شغلی شان و پیاده نمودن این موفقیت در زندگی مشترک و..پس از پاسخ به سوالات کشف گردد مشاور روانشناس سعی می کند با زوجین صحبت کرده و به آن ها برای دستیابی به اهدافی مشترک کمک کند و نگرانی زوجین را در راستای ادامه رابطه شان کاهش دهد. یکی از مسائل مهم پرسش سوالات مشاوره قبل از ازدواج می باشد.

در انتها پس از صحبت های متعدد و پایان جلسات مشاوره قبل از ازدواج،اگر زوجین به نتیجه مورد نظرشان دست نیافتند تصمیم گیری نهایی را خودشان گرفته و مشاور روانشناس هیچ نقشی در این تصمیم نخواهد داشت.

نمونه سوالات مشاوره قبل از ازدواج در جلسات مشاوره

 1. اگر در زندگی مشترک خود دچار تضاد فکری شدید چه واکنشی نشان خواهید داد؟
 2. هر یک از شما تا چه میزان آن یکی را دوست دارد و چرا؟
 3. از نظر شما زوجین باید چگونه به یکدیگر ابراز علاقه کنند؟
 4. یک زندگی مشترک از نظر هر یک از شما چه ویژگی هایی دارد؟
 5. به نظرتان زندگی مشترک تا چه حد شما را محدود خواهد کرد؟
 6. آیا شخص رازداری هستید یا کوچک ترین مسائل مشترک حتی مسائل جنسی تان را به اطرافیان(والدین و دوستان)بیان می کنید؟
 7. آیا توانایی ابراز درخواست برای شروع رابطه جنسی در زندگی مشترک را در خود می بینید یا خجالت می کشید؟
 8. خصوصیات منفی همسرتان باعث شده از ازدواج با او منصرف شوید؟اگر بلی چرا؟
 9. آیا حاضرید برای بهتر شدن زندگی تان آموزش ببینید و مهارت های زندگی مشترک و زناشویی را بیاموزید؟
 10. به نظرتان در آینده بیشتر ترجیح می دهید تفریح کنید و به علایق یکدیگر بپردازید یا رابطه جنسی برقرار کنید؟
 11. آیا تا به حال نسبت به همسرتان بدبین شده اید؟اگر بلی چرا و آیا هنوز به او بدبین هستید؟
 12. آیا دوست دارید عشق و علاقه بینتان را به نمایش بگذارید یا برای آن چهارچوبی شخصی قائل شوید؟
 13. تا چه حد به همسرتان متعهد هستید؟
 14. علت وفاداری تان به همسرتان چیست؟
 15. آیا همسرتان واکنش مثبت و خوبی نسبت به ابراز علایقتان دارد؟
 16. پول را به عشق بینتان ترجیح می دهید؟اگر بلی علت چیست؟
 17. آیا تا به حال شده بدون مناسبت خاصی برای یکدیگر هدیه ای بخرید؟یا احتمال دارد در آینده اینکار را بکنید؟
 18. آیا تا به حال همسرتان را به عنوان عامل رشد و حال خوبِ خود دیده اید؟
 19. آیا به هنگام بروز مشکلات مالی چه واکنشی را نشان خواهید داد؟همسرتان را طرد می کنید یا خیر؟
 20. از نظر شما مرز بین زندگی شخصی و مشترک یعنی چه؟
 21. آیا تاکنون مرزی را بین زندگی شخصی و مشترکتان لحاظ کرده اید؟
 22. اگر مرز بین زندگی شخصی و مشترکتان شکسته شود چه واکنشی نشان می دهید؟
 23. آیا یکدیگر را برای رشد و ترقی در شغل و زندگی شخصی و مشترکتان تشویق می کنید؟
 24. حاضرید چه میزان زمان را برای بودن در کنار یکدیگر اختصاص دهید؟
 25. آیا حاضرید ببه هنگام تعطیلات با همسرتان به سفر بروید یا ترجیح می دهید کارهای عقب مانده شغلتان را جبران کنید؟
 26. چرا تصمیم گرفتید رابطه تان را جدی کنید و با یکدیگر ازدواج کنید؟
 27. اگر از سوی خانواده همسر ناراحت شدید چه واکنشی نشان خواهید داد؟
 28. آیا به یکدیگر احترام قائل هستید؟چگونه؟
 29. آیا حاضرید برای خوشحالی یکدیگر سختی بکشید؟
 30. اگر همسرتان ناراحت و عصبی باشد و این موضوع خارج از بحث های زناشویی باشد واکنشان چیست و چگونه رفتار می کنید؟
 31. آیا احتمال دارد ده سال بعد از تصمیمتان پشیمان شوید؟
 32. چه تفاوت هایی بین شما وجود دارد که آزارتان می دهد؟
 33. آیا زوجین باید به چه درجه از بلوغ عاطفی_جنسی و اجتماعی برسد که تصمیم بگیرد ازدواج کند؟
 34. رابطه تان با خانواده همسرتان در دوره آشنایی و.. چگونه بوده است؟
 35. آیا فکر می کنید ازدواج سبب محدودیت شما می شود یا خیر؟
 36. هر یک از شما چه تفریحات و سرگرمی های مشترکی را دارید؟
 37. آیا هم اکنون خانواده هایتان با ازدواجتان موافق هستند؟اگر خیر دلیل این مخالفت چیست؟
 38. چه ویژگی هایی باعث شد بخواهید با این شخص(اشاره به مرد/زن)ازدواج کنید؟
 39. آیا در این مدت با خودتان گفته اید که ای کاش مجرد می ماندید؟
 40. از نظر شما چه خصوصیاتی سبب پایداری رابطه تان خواهد شد؟
 41. آیا هر یک از شما با دیگری احساس صمیمت می کند؟
 42. حاضرید تا چه میزان از خود و زندگی تان به همسرتان بگویید؟
 43. آیا بر سر مساله ای با یکدیگر اختلاف دارید که حل نشده باشد؟
 44. تا چه میزان به یکدیگر اعتماد دارید؟و دلیل این میزان اعتماد چیست؟
 45. فکر می کنید بتوانید به هنگام سختی ها با یکدیگر تعامل کرده و برای حل مشکل با هم صحبت کنید؟
 46. به نظر شما مهم ترین معیار در ازدواج چیست و چرا؟(این سوال یکی از مهم ترین سوالات مشاوره قبل از ازدواج می باشد)
 47. آیا به نظرتان در آینده ممکن است چیزی را از همسرتان پنهان دارید؟
 48. آیا حاضرید برای روند بهتر زندگی تان در آینده کمی تغییر کنید؟
 49. اگر روزی دریابید همسرتان به شما خیانت کرده واکنشتان در اینباره چیست و چگونه عمل می کنید؟
 50. تا چه میزان یکدیگر را درک می کنید؟
 51. تصمیمتان برای ازدواج با یکدیگر بیشتر بر مبنای عقل بوده یا احساس؟
 52. آیا از اینکه همسرتان از شما خسته شود نگرانید؟و اگر پاسخ بلی است چرا؟
 53. واکنش هر یک از شما هنگام عصبانیت چیست؟
 54. به هنگام ناراحتی قهر و دعوا می کنید یا به حل مشکل می پردازید؟
 55. فکر می کنید طرف مقابل(همسر)تان تا چه میزان شما را دوست دارد که می خواهد با شما ازدواج کند؟
 56. درباره مسائل و رابطه جنسی با یکدیگر صحبت داشتید؟اگر بلی چه دیدگاهی به برقراری این رابطه دارید؟
 57. آیا توقعاتتان از یکدیگر معقولانه است یا احساسیِ صرف؟
 58. به خصوصیات و ویژگی های همسرتان افتخار می کنید؟مثال بزنید
 59. آیا از بروز احساسات منفی خود نزد همسرتان ترسی دارید؟
 60. چه شد که مطمئن شدید جلسات مشاوره قبل از ازدواج می تواند به شما کمک کند؟
 61. و..

نتیجه سوالات مشاوره قبل از ازدواج

بهتر است برای اینکه نتیجه پاسخ به این سوالات دقیق باشد و از نتیجه آن مطمئن بود زوجین صادقانه و بدون اغراق و بزرگ نمایی در ابراز بیان خود،به صحبت پرداخته و احساسات واقعی خود را نشان دهند.

? لازم به ذکر است:

اگر زوجین از ادامه و پایبندی رابطه شان همچنان مطمئن نبوده و دچار شک هستند این شک و تردید را بی اعتبار جلوه نکرده و این موضوع را با مشاور روانشناس مطرح سازند.

مشاور در جلسات مشاوره قبل از ازدواج بسیار به احساسات و تفکرات زوجین نسبت به رابطه شان اهمیت می دهد که آن ها می توانند به وی و کمک ها و راهنمایی هایش اعتماد کنند.

سوالات مشاوره قبل از ازدواج

مشاوره قبل از ازدواج و ارزیابی سوالات اصولی مختص به آن

روانشناسان و مشاوران برتر کلینیک روانشناسی روان آرام در جلسات مشاوره قبل از ازدواج خود به پرسش مهم ترین سوالات قبل از ازدواج پرداخته و کمک ها و راهنمایی های لازم را به ایشان ابراز می کنند.

? زوجین می توانند برای تعیین وقت و مراجعه برای مشاوره قبل از ادواج و یا مشاوره ازدواج نیز با کلینیک تماس حاصل کنند.

سوالات مشاوره قبل از ازدواج

سوالات مشاوره قبل از ازدواج چه نقشی در تصمیم گیری نهایی دارد؟

زوجین با شخصیت و خصوصیات.عقاید فکری و..یکدیگر بیشتر آشنا می شوند و می توانند تصمیم بهتر و مطمئن تری برای ادامه رابطه یا جدایی بگیرند.

در مشاوره قبل از ازدواج چه سوالاتی پرسیده می شود؟

60 نمونه سوال مهم و اساسی در محتوا ذکر شده و زوجین می توانند با مطالعه آن ها تا حدودی با سوالات مشاوره قبل از ازدواج آشنا شوند چنانچه می توانند برای این امر به کلینیک روانشناسی روان آرام هم مراجعه کنند.

چرا مشاوره قبل از ازدواج امری مهم تلقی می گردد؟

به سبب اینکه مشاور روانشناس کمک می کند زوجین بیشتر از اهداف.تفاهم ها و تضادها و خصوصیات شخصیتی یکدیگر آشنا شوند و میزان تفاهم و تضاد فکری و علاقه به یکدیگر را دریابند تا زوجین بتوانند با دیدگاه بهتری تصمیم گیری کنند.لذا زوجین می توانند برای پیشبرد جلسات مشاوره قبل از ازدواج برای تعیین وقت با کلینیک روان آرام تماس حاصل کنند.

4.7/5 - (81 امتیاز)
بپیوندید
اطلاع از

8 نظرات
جدیدترین ها
قدیمی ها بیشتر رای
Inline Feedbacks
مشاهده همه کامنت ها
بهار
1 ماه قبل

سلام وقت بخیر ی پسر هست که تو مجازی اشنا سدیم بدون هیچ حرفی بم گفت قصد ازدواج داره خیلی امتحانش کردم ادم خوبیه ولی مادرشو از دست داده و ازم محبت میخواد زود قهر میکنه و زود رنجه ی حرفو هزار بار تکرار میکنه بهش میگم مث پسر های ۱۵ ساله ۱۷ ساله نباش بیست سالشه انتظار دارم بالغ باشه مث ی مرد ولی زود رنجه خوشم نمیاد و باعث شده سریع دعوا کنیم سر این موضوع و منم میترسم بهش محبت کنم وابسته شم بعد ولم کنه وقتی امد امر خیر تصمیم گرفتم خوب باشم باهاش الان نمیدونم چه کار کنم مشکل از منه یا اون میشه راهنمایی کنید

امیر
1 ماه قبل
پاسخ به  بهار

سلام با آرزوی موفقیت و خوشبختی براتون
من خودمم پسری تقریبا26ساله که طلاق گرفتم و مجردم. خواستم بهتون بگم درسته مادرشون از دست دادن و وظیفه زن و شوهر محبت احترام و حامی هم بودن هستش ولی قبل از عقد رسمی به هیچ عنوان محبت نکنید چرا چون اولا خودتون وابسته میشید بعدشم اونم تنها نیازش محبت احترام و….هستش و تو یه بازه بلاتکلیفی گیر میکنید و باعث شکست تون میشه محبت تاجایی خوبه که متوجه بشه همه چی کامل هستید.فقط منتظر محرمیت هستین اون موقع اگه بخواد کاملا رسمی میاد جلو یا بهانه میاره میره پی کارش.
ببخشید نظر خودمو گفتم می‌تونه کاملا غلط باشه.با آرزوی خوشبختیت.

Last edited 1 ماه قبل by امیر
ناشناس
9 روز قبل
پاسخ به  بهار

مثل مجاز.. همین طوری که اومده همین طور میره… باعقل تصمیم بگیر نه احساس.

م. م
5 ماه قبل

سلام
وقت بخیر
من خانمی هستم که 7 سال و 8 ماه از آقایی بزرگترم ولی با توجه به نزدیکی احساسات و نحوه ی معاشرت میخوام ریسک کنم و باهاش آشنا بشم، البته هردو در دوشهر متفاوت و دور هستیم و فعلا در حد صحبت تلفنی و پیامک هست، میخواستم بدونم اصلا بازکردن باب آشنایی هم برای شرایط ما درسته؟؟؟
ممنونم از وقتی که خواهید گذاشت و راهنماییتون ??

رضا
2 ماه قبل
پاسخ به  م. م

از نظر من اینکار رو نکن

فاطمه
2 ماه قبل
پاسخ به  م. م

اصلا کار درستی نیست و قطعا به مشکل میخورید دوست عزیز

اکرم
1 ماه قبل
پاسخ به  م. م

اگه طرف مقابلت مرد پخته ای باشه مشکلی پیش نمیاد

محمد
1 ماه قبل
پاسخ به  م. م

سلام
حتما به صورت حضوری مشاوره بروید و ایشان ارزیابی کند

پاسخگوی شما 9 الی 21

88216100 نوبت‌دهی مشاوره