به راحتی وقت مشاوره بگیرید همه ما در مراحل و زمان هایی از زندگی نیاز به صحبت کردن و مشاوره گرفتن از فردی داریم که بتواند ما را درک کند.
زندگی خوب از نظر روانشناسی

زندگی خوب از نظر روانشناسی

زندگی خوب از نظر روانشناسی چه نوع زندگی می باشد؟

زندگی خوب از نظر روانشناسی وابسته به لذات کوچک و بزرگی است که هر یک از افراد با آن ها مواجه شده اند.

در روانشناسی داشتن زندگی خوب قوانین سفت و سخت نداشته و حتما نیازی نیست که همه چیز 100 از 100 باشد تا یک زندگی خوب از نظر روانشناسی محسوب گردد.

در روانشناسی نیز معیارهایی وجود دارد که وجودشان نشان از خوب بودن زندگی و معنی دار بودن آن است و بر خلاف تصور اکثریت نیز علاوه بر پول معیارهای بسیار مهم تری زندگی خوب از نظر روانشناسی محسوب می شوند.

در ادامه به برخی از این معیارها اشاره می کنیم که علاوه بر تاثیر بر خوب بودن زندگی نیز تاثیر بسیاری بر معنی دار شدن و هدفمندی می گذارد.

زندگی خوب از نظر روانشناسی

معیارهای زندگی خوب از نظر روانشناسی

همانطور که اذعان شد زندگی خوب برای هر شخصی ممکن است با دیدگاه متفاوتی شکل گیرد.برخی تنها پول را مهم دانسته و برخی علاوه بر پول به معیارهایی فراتر اهمیت می دهند که کمک کننده بسیاری بر خوب کردن و معنی دار بودن زندگی می باشد.

  • درک و پذیرش اشتباهات
  • تلاش برای افزودن آگاهی و رشد شخصیتی
  • همدلی و ارتباطات سازنده
  • خود دوستی از مهم ترین معیارهای زندگی خوب از نظر روانشناسی
  • توجه به خواسته ها و نیازها
  • ارزش قائل شدن به خود
  • عدم وابستگی و آماده تغییر

درک و پذیرش اشتباهات

متاسفانه برخی به هنگام مواجه شدن با اشتباهات خود به جای اصلاح و تلاش برای جبران آن به خود سرزنش گری روی می آورند و به جای اینکه از اشتباهات خود درس بگیرند آن را مانعی بر سر راه خود دانسته و بزرگ تر از چیزی که هست نشان اش می دهند.

یکی از ملاک های زندگی خوب از نظر روانشناسی پرداختن به جبران اشتباهات و تلاش برای بهتر شدن در آن زمینه می باشد.

اگر شخصی نمی تواند خشم خود را کنترل کند و این نیز تاثیر خوبی بر زندگی اش نداشته به جای اینکه خودش را سرزنش کند می تواند با بهره گیری از کمک های تخصصی یک روانشناس مجرب راه های کنترل خشم را به صورت اصولی تمرین نموده و با کمک ایشان به علت بروز خشم در خود با هر میزان شدتی دست یابد.

زندگی خوب از نظر روانشناسی

تلاش برای افزودن آگاهی و رشد شخصیتی

یکی از نیازهایی که سبب می گردد زندگی از نظر روانشناسی خوب تلقی گردد رشد شخصی افراد می باشد.

وابسته به شرایط بودن و یا عادت به تکرار رفتارهای روزمره که دانشی به افراد نمی افزاید نیز سبب می گردد ایشان در طی زمان دچار خود کم بینی شده و افسردگی گیرد.

بنابراین زندگی خوب از نظر روانشناسی شروع به تغییر مثبت و رشد شخصیت می باشد.افراد می توانند با مطالعه کتاب های آموزشی متعدد نیز درباره افزایش عزت نفس، پذیرش احساسات و کنترل خشم و..بر اساس روانشناسی شروع به تغییر کرده و در طی زمان رضایت بسیاری از خود داشته باشند.

زندگی خوب از نظر روانشناسی

همدلی و ارتباطات سازنده

یکی از ملاک هایی که از نظر روانشناسی سبب شاد بودن افراد در زندگی و خوب پیش رفتن آن می باشد، ارتباط با دیگر افراد می باشد.

انسان با ارتباطات است که احساسات جدید را تجربه می کند؛ زمانی که افراد با یکدیگر در ارتباط بوده و در زمان خوشی کنار یکدیگر و در زمان غم و ناراحتی تسکین دهنده یکدیگر هستند آدمی رشد کرده و مهرورزی و همدلی را بسیار بهتر و کامل تر می آموزد.

بنابراین ارتباط با دیگران می تواند افراد را به روزنه نگاه زندگی خوب از نظر روانشناسی که به همه آدمیان چشمک می زند نزدیک تر کند.

زندگی خوب از نظر روانشناسی

خود دوستی از مهم ترین معیارهای زندگی از نظر روانشناسی

یکی از زیبایی های زندگی دوست داشتن و عشق ورزیدن به خود می باشد.

مهم نیست مرد باشید یا زن، همینکه آدمی از خود تعریف کند، به سمت رفتارها و حرف هایی که علاقه ای به آن ها ندارد نرود و زندگی خود را با علایق و اشتیاق ها و افرادی که دوستش دارد و به وی احساس خوبی می دهند طی کند، بسیار می تواند زندگی شاد و خوبی داشته باشد.

زندگی خوب از نظر روانشناسی

توجه به خواسته ها و نیازها

برخی تصور  می کنند وقتی مشغول به کاری هستند تنها باید پس انداز کرده و هیچ یک از خواسته ها و امیال خویش را برآورده نسازند یا آنقدر آن ها را حقیر و کوچک بشمارند که کاملا از خرید و دستیابی به آن ها منصرف شوند.

این نیازها صرفا مالی نیستند و می توان از جنبه دیگری به آن ها نگاه کرد مثل نیاز به یادگیری یک زبان خارجه، سفر کردن و..که اغلب به جای قدم برداشتن در این مسیر، خود و توانایی هایشان و نیز احساساتشان را نادیده گرفته و از انجامش منصرف می شوند.

در حالی که یک زندگی خوب از نظر روانشناسی با اهمیت به خواسته ها و نیازها شکل می گیرد و این نیازها می تواند برای هر شخص متفاوت باشد پس نیازی به مقایسه کردن خواسته ها با امیال دیگران نیست.

زندگی خوب از نظر روانشناسی

ارزش قائل بودن به خود

آدمی باید بیاموزد به خود و توانایی هایش احترام قائل بوده و برای آن ها ارزش قائل باشند در غیر این صورت هر روزه بجای تجربه یک زندگی خوب از نظر روانشناسی، با احساسات مخرب بی اعتماد به نفسی، خودتخریبی و بی ارزش دانستن خود رو به رو می گردد.

ارزش قائل شدن به خود و احساسات و توانایی ها بسیار می تواند بر داشتن یک زندگی آرام و شاد موثر باشد..

به نوعی که حتی اگر فرد در مسیر رسیدن به خواسته هایش هم شکست خورد به جای خود سرزنش گری نیز برای تمامی زحمات و تلاش هایش ارزش قائل بوده و از خود بابت تسلیم نشدن تشکر می کند و این است از مهم ترین ملاک های زندگی خوب از نظر روانشناسی..

زندگی خوب از نظر روانشناسی

عدم وابستگی و آماده تغییر

یکی از معیارهای زندگی خوب از نظر روانشناسی وابسته نبودن افراد به شرایط می باشد.زیرا وابستگی می تواند در صورت نبود بسیاری خواسته ها و تمایلات گذشته احساساتی همچون افسردگی را شکل دهند.

وابستگی می تواند به هر چیزی باشد، انسان ها، اشیاء و..افراد بهتر است بیاموزند وابستگی خود را از افراد و محیط کم کرده و هر روز برای تغییر سبک زندگی خود و پیشرفت و سازندگی تلاش کنند.این تغییر می تواند شروع ورزش کردن، مدیتیشن، ارتقاء مهارت ها و..باشد.

اگر فردی وابسته به بهترین بودن در هر کار و به قولی کمالگرایی باشد این نیز همچون سپری مقابل فرد می ایستد و مانع او در قدم برداشتن در راه اهدافش می گردد و در نهایت تنبلی و ترس از شروع از عادت های مخرب وابستگی به کمالگرایی می شوند.

بنابراین احتمالا تا به اینجا دریافته باشید که:

زندگی خوب از نظر روانشناسی اول به خودِ شخص باز می گردد و زمانی که افراد نقاط قوت و ضعف خود را بپذیرند، در راه رسیدن به خواسته هایشان بدون مقایسه کردن خویش با دیگری تلاش کنند و هر روز به علم و دانش و مهارت خود بیافزایند، زندگی خوب از نظر روانشناسی شکل می گیرد.

زندگی خوب از نظر روانشناسی

شاد و خوب زندگی کردن می تواند تاثیر بسزایی بر اتفاقات پیرامون و آینده فرد بگذارد زیرا تا زمانی که افراد در جهت پیشرفت خود تلاش کنند و از این مسیر لذت ببرند بسیار می توانند زندگی شادی داشته باشند.

البته شاد زندگی کردن به معنای بستن چشم ها بر روی واقعیت ها و گذشت و عبور از آن ها نیست بلکه شجاعت و استقامت به پذیرش و وابسته نبودن به آن شرایط می باشد.

⛔️ برخی به سبب روانشناسی زرد به افراد القاء می دارند که زندگی خوب از نظر روانشناسی یعنی همیشه شاد باشی، بخندی و فقط به جلو حرکت کنی!

در حالی که یک زندگی خوب از نظر روانشناسی یعنی با پذیرش اتفاقات و شرایطی که دست آدمی نیست بتوان احساسات شاد و غم را تجربه کرد، یعنی با وجود موانع نیز اگر خسته و درماندگی به سراغ آدمی آمد، میدان را نصفه نیمه رها نکرده و برای سلامت روان و جسم و روحش استراحت کند و دوباره با انرژی بیشتری در راه رسیدن به اهدافش قدم بردارد.

زندگی خوب از نظر روانشناسی

زندگی خوب از نظر روانشناسی اشاره می دارد که یک زندگی خوب دارای پستی و بلندی های بسیاری است و تلاش و صبر و عشق ورزی افراد در این پستی بلندی هاست که منظره و طبیعت سرسبز نهان را به واقعیت زندگی بدل میکند.

زندگی خوب از نظر روانشناسی

آشنایی با معیارهای تخصصی و اصولی شاد و خوب زندگی کردن

لذا افراد می توانند با مراجعه به کلینیک روانشناسی مجرب و با سابقه بالا و درخشان مثل روان آرام، با معیارهای تخصصی و اصولی دیگری از یک زندگی خوب از نظر روانشناسی آشنا شوند و با کمک های تخصصی مشاوران و روانشناسان با تجربه و متخصص نیز راه های رسیدن به یک زندگی خوب را به پیش برند.

افراد می توانند به جهت حضور در این جلسات با کلینیک روان آرام تماس حاصل کنند.

زندگی خوب از نظر روانشناسی

زندگی خوب از نظر روانشناسی وابسته به همیشه شاد بودن است؟

خیر زمانی که افراد بپذیرند زندگی دارای پستی بلندی های متعددی است و شادی و ناراحتی هم بخشی از فرایند یک زندگی خوب می باشد می توانند در زندگی احساس بهتر و سبک تری داشته باشند زیرا دیگر از احساسات شان فرار نکرده و می دانند که زندگی خوب نیز وابسته به همین احساسات و تجارب است که لحظات و زندگی کردن را با ارزش می کند و خوب بودن همه چیز سبب شادی نمی گردد.
از درون سرچشمه می گیرد و عوامل بیرونی هم بر آن موثر است.نیاز نیست به دنبال شادی دوید، تنها لازم است با خود دوست بود و زندگی را برای خود سخت نگرفت.

چگونه می توان با وجود بیماری های جسمانی زندگی خوبی داشت؟

از آنجایی که پاسخ این سوال وابسته به کمک های تخصصی روانشناسی مجرب و توانمند می باشد پیشنهاد می گردد با کلینیک روانشناسی روان آرام به جهت حضور در جلسات مشاوره روانشناسی تماس حاصل شود.

آیا با وجود سن بالا می توان شاد بود و زندگی خوبی داشت؟

بله.شاد بودن و زندگی خوب داشتن با ارتقاء برخی ملاک ها و معیارهای مناسب و تخصصی می تواند وجود داشته باشد و نیز خوب زندگی کردن وابسته به سن و سال نیست و همه می توانند از موهبت زندگی کردن لذت ببرند.

4.7/5 - (35 امتیاز)
بپیوندید
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه کامنت ها

پاسخگوی شما 9 الی 21

88216100 نوبت‌دهی مشاوره