به راحتی وقت مشاوره بگیرید همه ما در مراحل و زمان هایی از زندگی نیاز به صحبت کردن و مشاوره گرفتن از فردی داریم که بتواند ما را درک کند.
دکتر روانکاو در ونک

دکتر روانکاو در ونک

دکتر روانکاو در ونک

اگر بخواهیم در مورد دکتر روانکاو در ونک صحبت کنیم باید ابتدا نگاهی اجمالی و کامل به تاریخچه علم روان شناسی و همچنین روانکاوی و تعریف آن بپردازیم. سپس در مورد دکتر روانکاو و کارهایی که انجام می دهد صحبت کنیم و سپس بیان داریم که کسانی که نیاز به دکتر روانکاو داشته باشند می توانند با مراجعه به کلینیک های دارای مجوز نسبت به حل مشکل خود اقدام کنند.

شما تقریبا درباره ی زیگموند فروید و روانکاوی شنیده اید و ممکن است بدانید که فروید پدر علم روان شناسی و روانکاوی است؛ اما اگر از بیشتر مردم سوال کنید واقعا نمی دانند روانکاوی چیست و روانکاو به چه کسی می گویند.

 

دکتر روانکاو در ونک

 

کسانی که نیاز به دکتر روانکاو در ونک داشته باشند می توانند با مراجعه به کلینیک های دارای مجوز نسبت به حل مشکل خود اقدام کنند.

همچنین ممکن است تعجب کنید که روانکاوی چگونه با سایر روش های گفت و گوی درمانی تفاوت دارد و چگونه تئوری های روانکاوی و سایر شکل های گفتار درمانی متفاوت است.

در این مقاله یک مرور کلی اما جامع درباره نظریه و عمل روانکاوی و کارهایی که یک روانکاو در کلینیک روانشناسی خود انجام می دهد و همچنین تأثیر روانکاوی در سایر رشته ها و زمینه ها و حوزه ها و رایج ترین انتقادات روانکاوی را ارائه می دهیم.

روانکاوی چیست؟ تعریف و تاریخ نظریه روانکاوی

روانکاوی نوعی از درمان است که با هدف آزاد کردن احساسات و خاطرات معلق یا سرکوب شده در بدن یا هدایت فرد به سمت بهبودی انجام می شود. به عبارت دیگر هدف روانکاوی و دکتر روانکاو این است که آن چه را در سطح نا خود آگاه وجود دارد را به آگاهی برساند. این هدف از طریق صحبت با شخص دیگری در مورد سوالات بزرگ در زندگی، چیزهایی که مهم هستند و غوطه ور شدن در پیچیدگی هایی که در زیر سطح، ساده به نظر می رسند حاصل می شود.

فروید پدر علم روان شناسی و روانکاوی مدل های ذهن را ارائه داد:

شاید تأثیر گذارترین ایده ای که فروید مطرح کرد الگوی او از ذهن انسان است. مدل او ذهن را به سه لایه یا ناحیه تقسیم می کند:

  • آگاه: اینجاست که فکر، احساس و تمرکز فعلی ما زندگی می کند.
  • نیمه آگاه: که گاهی اوقات ناخود آگاه هم خوانده می شود آن قسمتی از ذهن است که در حال حاضر موجود نیست اما با فکر کردن به دست می آید.
  • ناخود آگاه: در عمیق ترین سطح ذهن ما یک مخزن فرایندهای منجر به رفتار ما از جمله خواسته های غریزی قرار دارد.

کسانی که نیاز به دکتر روانکاو در ونک داشته باشند می توانند با مراجعه به کلینیک های دارای مجوز نسبت به حل مشکل خود اقدام کنند.

دیدگاه و رویکرد روانکاوی

در رویکرد روانکاوی تمرکز دکتر روانکاو بیشتر بر ذهن ناخودآگاه است تا ذهن آگاهانه؛ این بر اساس این ایده بنیادی بنا نهاده شده است که رفتار شما توسط تجربه های گذشته ی شما که در ذهن نا خودآگاه شما قرار دارد، تعیین می شود. در حالی که تمرکز بر رابطه ی جنسی در طول ده ها سال از زمان تأسیس روانکاوی کاسته شده است، روانشناسی و گفتگوی درمانی هنوز تأکید زیادی بر تجارب اولیه کودکی دارد.

روش های روانکاوی

یک دکتر روانکاو می تواند از تکنیک های مختلفی استفاده کند، اما چهار مولفه ی اساسی وجود دارد که روانکاوی مدرن را شامل می شود :

  • تفسیر یا تعبیر
  • تجزیه و تحلیل انتقال
  • تجزیه و تحلیل انتقال متقابل و دو طرفه

کسانی که نیاز به دکتر روانکاو داشته باشند می توانند با مراجعه به کلینیک های دارای مجوز نسبت به حل مشکل خود اقدام کنند.

دکتر روانکاو در ونک

تفسیر تعبیر

تفسیر، ارتباط کلامی بین تحلیل گران (دکتر روانکاو) و فردی که طالب مشاوره است است که در آن تحلیلگران فرضیه های مربوط به درگیری های نا خود آگاه فردی که طالب مشاوره هست را مورد بحث قرار می دهند.

به طور کلی، دکتر روانکاو به فرد طالب مشاوره کمک می کند مکانیسم های دفاعی مورد استفاده خود و زمینه ساز و کارهای دفاعی یا رابطه تکانشی را که بر اساس آن ساز و کار ایجاد شده است، ببیند و در نهایت انگیزه ی فرد طالب مشاوره را برای این مکانیسم افزایش دهد.

طبقه بندی تفسیر

سه طبقه بندی تفسیر وجود دارد:

  1. شفاف سازی: که در آن دکتر روانکاو سعی دارد آن چه را که در آگاهی بیمار اتفاق می افتد روش و واضح سازد.
  2. رویارویی: که جنبه های غیر کلامی رفتار مراجع را در آگاهی او قرار می دهد.
  3. تفسیر مناسب : که به فرضیه پیشنهادی تحلیلگر از معنای ناخودآگاه اشاره دارد که تمام جنبه های ارتباط مراجع با یکدیگر را نشان می دهد.

تجزیه و تحلیل انتقال

انتقال عبارت است برای تکرار نا خود آگاه در «در اینجا و اکنون» به درگیری های گذشته فرد طالب مشاوره.

کسانی که نیاز به دکتر روانکاو در ونک داشته باشند می توانند با مراجعه به کلینیک های دارای مجوز نسبت به حل مشکل خود اقدام کنند.

تجزیه و تحلیل انتقال به «تجزیه و تحلیل سیستماتیک پیامدهای انتقال از کل جلوه های کلامی و غیر کلامی بیمار در ساعت ها و همچنین تلاش های ارتباطی مستقیم و ضمنی بیمار برای تأثیر گذاری بر دکتر روانکاو در جهت معینی به سوی بهبودی» اشاره دارد.

این تجزیه و تحلیل انتقال بیمار یک مؤلفه اساسی روانکاوی و یک کار اساسی دکتر روانکاو است و عامل اصلی تغییر در درمان است.

در تجزیه و تحلیل انتقال ، دکتر روانکاو به همه ارتباطات ، چه از نوع کلامی و چه از نوع غیر کلامی توجه می کند ، فرد طالب مشاوره درگیر می شود و نظریه ای را در مورد آنچه منجر به مکانیسم های دفاعی وی شده است ، در کنار هم قرار می دهد. این تئوری پایه و اساس هرگونه تلاش برای تغییر رفتار یا شخصیت فرد طالب مشاوره را تشکیل می دهد.

بی طرفی

یکی دیگر از مهمترین جنبه های روانکاوی و تکنیک های دکتر روانکاو همان چیزی است که به عنوان بی طرفی شناخته می شود و یا تعهد دکتر روانکاو مبنی بر خنثی ماندن و جلوگیری از مشارکت در درگیری های داخلی فرد طالب مشاوره. دکتر روانکاو می کوشد تا در فاصله مساوی از شناسه فرد طالب مشاوره ، باقی بماند.

علاوه بر این ، بی طرفی از دکتر روانکاو خواستار تحمیل سیستم های ارزشی خود بر فرد طالب مشاوره است.

بی طرفی گاهی بی تفاوتی یا عدم علاقه به حرف های فرد طالب مشاوره تلقی می شود ، اما این هدف نیست. در عوض ، دکتر روانکاو قصد دارد به عنوان آینه ای برای مراجعین خود ، منعکس کننده خصوصیات ، فرضیات و رفتارهای خود مراجع باشد تا در درک آنها از خود کمک کند.

دکتر روانکاو در ونک

تجزیه و تحلیل انتقال متقابل و دو طرفه

این مؤلفه اصلی روانکاوی ، تجزیه و تحلیل انتقال جابجایی ، واکنش دکتر روانکاو به مراجع و مطالب ارائه شده در جلسات است.

دیدگاه معاصر نسبت به تجزیه و تحلیل انتقال متقابل و دو طرفه عبارت است از شکل گیری پیچیده ای که با واکنش دکتر روانکاو به انتقال بیمار ، به واقعیت زندگی بیمار ، به واقعیت زندگی آنالیزور و به موارد خاص منتقل شده در دکتر روانکاو بعنوان واکنشی نسبت به بیمار اشاره دارد.

تجزیه و تحلیل انتقال متقابل و دو طرفه را می توان به طور کلی درک کرد زیرا تلاش های دکتر روانکاو برای تجزیه و تحلیل واکنش های خود به مراجع ، به هر شکلی ممکن است صورت گیرد.

کسانی که نیاز به دکتر روانکاو در ونک داشته باشند می توانند با مراجعه به کلینیک های دارای مجوز نسبت به حل مشکل خود اقدام کنند.

4.6/5 - (373 امتیاز)
بپیوندید
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه کامنت ها

پاسخگوی شما 9 الی 21

88216100 نوبت‌دهی مشاوره