به راحتی وقت مشاوره بگیرید همه ما در مراحل و زمان هایی از زندگی نیاز به صحبت کردن و مشاوره گرفتن از فردی داریم که بتواند ما را درک کند.
افزایش اعتماد به نفس کودکان

۱۶ روش برای افزایش اعتماد به نفس کودکان

اعتماد به نفس کودکان خیلی زود شروع به رشد می کند و والدین نقشی اساسی در ساختن آن دارند. از آن جا که والدین تأثیرگذارترین افراد در زندگی کودک هستند، آن چه می گویند یا رفتار می کنند، بر رشد کودک تأثیر می گذارد. به عنوان والدین، ​​این فرصت را دارید که با تشویق کودک خود برای پذیرش چالش ها و یادگیری اشتباهات خود، اعتماد به نفس او را پرورش دهید. نقش شما ارائه راهنمایی است، نه دخالت! در این مقاله چند روش وجود دارد که می توانید به افزایش اعتماد به نفس کودکان کمک کنید تا آن ها احساس سالم و مفید بودن داشته باشند.

راه های افزایش اعتماد به نفس کودکان

در ادامه به ۱۶ روش از مهمترین راه های افزایش اعتماد به نفس کودکان اشاره شده است:

 

۱. از کودکان بیش از حد تعریف و تمجید نکنید.

اعتماد به نفس ناشی از احساس دوست داشتن و امنیت و رشد مهارت است، و اگرچه والدین اغلب فرزندان خود را با دو احساس اولیه تامین می کنند، اما گاهی مهارت را فراموش می کنند. مهارت در کارها به زمان و تلاش نیاز دارد. در واقع، اگر مدام به فرزند خود بگویید که او در انجام یک کار خارق العاده است، در حقیقت می گویید که دیگر نیازی به تلاش کردن و افزایش مهارت های خود ندارد. این تعریف و تمجیدهای بیش از اندازه، در تجربه شکست ها و ناکامی کودکان می تواند اعتماد به نفس آن ها را از بین ببرد.

 

۲. به فرزندتان اجازه دهید خطرات سالم را بپذیرد.

عقب بایستید و اجازه دهید که کودک شما خطرهای سالم را بپذیرد. برای ایجاد و افزایش اعتماد به نفس در کودکان، آن ها باید انتخاب کنند و مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرند. بسیاری از والدین به دلیل علاقه بیش از حدی که به فرزند خود دارند، او را از هر شکستی در امان نگه می دارند. اشتباه است. اجازه دهید کودکتان تصمیم بگیرد، تلاش کند و با شکست روبرو شود.

 

۳. برای افزایش اعتماد به نفس در کودکان، اجازه دهید خودشان انتخاب کنند.

وقتی بچه ها متناسب با سن خودشان انتخاب می کنند، احساس قدرت می کنند. به کودکان اجازه دهید انتخاب کنند تا بتوانند تفاوت ها را تشخیص دهند و فکر کردن به عواقب هر تصمیم را یاد بگیرند.

 

۴. به کودکان اجازه دهید در کار خانه کمک کنند.

برای افزایش اعتماد به نفس در کودکان، آن ها به فرصت هایی نیاز دارند تا توانایی خود را نشان دهند و احساس کنند که تلاش و سهم آن ها ارزشمند است. از کودکان خود حتی زمانی که سن کمی دارند بخواهید تا در مرتب کردن خانه، آماده کردن میز غذا، مرتب کردن تخت خواب خود و … کمک کنند.

 

۵. کودکان را تشویق کنید تا علائق خودشان را دنبال کنند.

روش مطمئن دیگر برای افزایش اعتماد به نفس در کودکان، تشویق آن ها به انجام کارهایی است که به آن علاقه نشان می دهند. مهم نیست که چه کار یا وظیفه ای باشد، نکته مهم این است که آن ها به آن چه که شروع می کنند پایبند بمانند. بنابراین در پایان احساس می کنند که به موفقیت رسیده اند و اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنند.

افزایش اعتماد به نفس کودکان

۶. به کودکتان نشان دهید که عشق شما بدون قید و شرط است.

به کودک خود بگویید که حتی در صورت عدم موفقیت یا تصمیم گیری اشتباه، همچنان او را دوست دارید. اطمینان از علاقه شما و پذیرفته شدن توسط شما به او اعتماد به نفس بیشتری برای تصمیم گیری و انجام کارها می دهد؛ در نتیجه نتایج بهتری نیز حاصل می شود.

 

۷. مطمئن شوید که اهداف کودک شما در سطحی متناسب با توانایی های اوست.

عدم تناسب فعالیت ها و هدف هایی که کودکان دارند با توانایی ها و سن آن ها، می تواند تلاش برای کاری سخت و دشوار و در نهایت شکست یا به پایان نرساندن آن فعالیت ها باشد. در نتیجه مراقب باشید که کودکانتان فعالیت های معقول و مناسب خود را انجام دهند.

 

۸. به کودک احساس خاص بودن دهید.

برای افزایش اعتماد به نفس در کودکان، به آن ها کمک کنید استعدادها و ویژگی های منحصر به فرد خود را کشف کنند و به نقاط قوت خود اهمیت دهند.اما همچنین به آن ها بیاموزید که احساس خاص بودن به معنای احساس بهتر بودن از دیگران نیست.

 

۹. هدف تعیین کنید.

به بچه های خود بیاموزید که در جهت رسیدن به هدفی تلاش کنند و به موفقیت های خود افتخار کنند. فرصت های موفقیت را برای افزایش اعتماد به نفس کودکان فراهم کنید.

افزایش اعتماد به نفس کودکان

۱۰. به کودکان یاد دهید که سعی کنند و دوباره امتحان کنند.

فرزندان خود را تشویق کنید تا چیزها را به روش خودشان امتحان کنند، با چالش روبرو شوند و ریسک کنند. اگر موفق نشدند، بارها تلاش کنند. مداومت و پشتکار به افزایش اعتماد به نفس کودکان کمک می کند؛ زیرا به بهتر شدن و پیشرفت آن ها کمک می کند.

 

۱۱. زندگی سالم را به کودکتان یاد دهید.

با کودکان خود در مورد اهمیت سبک زندگی سالم و مراقبت از خود صحبت کنید. اگر فرزندتان به فعالیت، ورزش یا آموختن مهارت جدید علاقه نشان می دهد، اگر این فعالیت منطقی و قابل دسترس است، او را تشویق کنید تا آن را تجربه کند.

 

۱۲. به فرزندتان کمک کنید تا از اشتباهات درس بگیرد.

به فرزندتان کمک کنید تا اشتباهات را به عنوان فرصت های یادگیری، نه شکست، ببیند. به کودکتان اجازه دهید اشتباه خود را بررسی کند و دوباره تلاش کند؛ اما مداخله نکنید.

 

۱۳. برای افزایش اعتماد به نفس در کودکان، به آن ها اجازه دهید تا به دیگران چیزی یاد دهند.

کودکان می توانند هنگام تعامل با دیگران، با نشان دادن مهارت های خود و یاد دادن آن ها به دیگران، اعتماد به نفس پیدا کنند.

 

۱۴. مهارت حل مسئله را در کودکان تقویت کنید.

حل مسئله یکی از بهترین فعالیت ها برای افزایش اعتماد به نفس کودکان است. به کودک خود یک چالش بدهید و به او اجازه دهید طوفان فکری برای ایجاد راه حل کند. یک تمرین عالی این است که چندین وسیله از سطل بازیافت مانند ظرف های شیر، قوطی ها، مقوا و … را به فرزند خود بدهید و آن ها را برای ساخت یک وسیله به چالش بکشید. بگذارید آن ها روش های مختلفی را برای کنار هم قرار دادن وسایل تجربه کنند.

 

۱۵. برنامه ریزی چند مرحله ای را با کودکان تمرین کنید.

با ارائه یک چالش چند مرحله ای به کودک، اعتماد به نفس او را در مهارت های شناختی تقویت کنید. از آن ها بخواهید یک میان وعده برنامه ریزی، تهیه و سرو کنند. این وظیفه کودک شما را مجبور می کند که به یکباره در مورد چیزهای مختلف بیندیشد: این که چه چیزی باید سرو کند، چگونه غذا آماده شود، چگونه میز غذا چیده شود و …این فعالیت برنامه ریزی چند مرحله ای را تشویق می کند و به آن ها اطمینان می دهد که می توانند یک مشکل را حل کنند.

 

۱۶. به کودکتان در مستقل بودن کمک کنید.

تمرین استقلال به افزایش اعتماد به نفس کودکان کمک می کند. برای مثال، قبل از این که به سفر خانوادگی بروید، از فرزند خود بخواهید چمدان خود را ببندد. پس از بسته شدن چمدان، چمدان را بررسی کنید و به کودکتان کمک کنید تا اگر چیزی را فراموش کرده است، به یاد بیاورد و آن را در چمدان قرار دهد.

 

نتیجه گیری

ایجاد و افزایش اعتماد به نفس کودکان به رشد آن ها کمک می کند، توانایی مقابله با چالش های زندگی را به آن ها می آموزد و کودکان را ترغیب می کند تا انواع موقعیت های جدید را کشف کنند. با حمایت و تشویق والدین، ​​خانواده و حلقه دوستان، هر کودکی می تواند اعتماد به نفس  خود را تقویت کرده و خود را توانمند کند. به یاد داشته باشید به عنوان والدین، با نگرانی و علاقه زیاد به کودک، او را محدود نکنید و فرصت تلاش کردن، انتخاب کردن، برنامه داشتن و حتی اشتباه کردن و شکست خوردن را از کودک نگیرید. اگر کودک شما از اعتماد به نفس پایینی برخوردار است، بهتر است از یک مشاور کودک کمک بگیرید.

اعتماد به نفس در کودکان ناشی از چیست؟

اعتماد به نفس ناشی از احساس دوست داشتن و امنیت و رشد مهارت است.

تعریف و تمجید بیش از اندازه از کودکان چه ضرری برای آن ها دارد؟

اگر مدام به فرزند خود بگویید که او در انجام یک کار خارق العاده است، در حقیقت می گویید که دیگر نیازی به تلاش کردن و افزایش مهارت های خود ندارد. این تعریف و تمجیدهای بیش از اندازه، در تجربه شکست ها و ناکامی کودکان می تواند اعتماد به نفس آن ها را از بین ببرد.

چگونه می توانیم مهارت حل مسئله را در کودکان خود تقویت کنیم؟

یک تمرین عالی این است که چندین وسیله از سطل بازیافت مانند ظرف های شیر، قوطی ها، مقوا و ... را به فرزند خود بدهید و آن ها را برای ساخت یک وسیله به چالش بکشید. بگذارید آن ها روش های مختلفی را برای کنار هم قرار دادن وسایل تجربه کنند.

4.6/5 - (410 امتیاز)
بپیوندید
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه کامنت ها

پاسخگوی شما 9 الی 21

88216100 نوبت‌دهی مشاوره